Cross-overs met Kunst

Als intermediar werkt Buro AanZet samen met kunstenaars. Anke zoekt vanuit de vraag van een organisatie naar een passende match met een kunstenaar.  

Ik geloof in de kracht van artistiek onderzoek. De verwondering die een kunstenaar nodig heeft om te komen tot a) het vinden van de juiste vraag en b) tot ‘maken’ is heel waardevol. Ook voor organisaties. Op die manier ontstaan er nieuwe invalshoeken en is het mogelijk om iets nieuws te creëren.

Ook werk ik regelmatig met elementen uit de methodiek van Design Thinking. Bij The Turn Club ben ik werkzaam op het snijvlak van de kunstensector en organisatie-werk en fungeer ik als een matchmaker en ‘vertaler’ tussen uiteenlopende disciplines. Mijn recente opleiding aan de HKU maakt dat ik geloof in de waarde van crossovers tussen sectoren en professies. Via crossovers ontstaan gemakkelijk nieuwe ideeën en oplossingsrichtingen voor complexe zaken. Dat vind ik intrigerend.

Ook in mijn werk als antropoloog in organisaties werk ik graag samen met kunstenaars. In het voorjaar van 2018 resulteerde dat bijvoorbeeld in een “Herinnermuur” in een verzorgingshuis van AxionContinu in Utrecht. 

Lees ook over de waarde van een ‘kunstenaarsmindset’ in mijn blogs.