Gespreksmaker

Het is fascinerend om te onderzoeken hoe we als mensen met elkaar praten. Wat wisselen we als professionals op de werkvloer met elkaar uit? En wat niet? Wat zijn de ongeschreven organisatie-regels (van het systeem) en hoe zijn die van invloed op de gesprekscultuur? 

In ieder gesprek dat we voeren is het een hele kunst om ruimte te maken om goed te luisteren naar elkaar en te horen wat er echt gezegd wordt. Wat we zeggen hoeft niet perfect te zijn om waarde te hebben. Juist in het onaffe en in imperfecte uitingen zit vaak waardevolle kennis en mogelijkheid tot groei en ontwikkeling. Daar zit het potentieel om te vernieuwen. Voor de professionals en daarmee voor de gehele organisatie.

De systeemwereld (van regels/procedures en ongeschreven afspraken die we notabene zelf bedachten) zorgt er vaak voor dat er veel ongezegd blijft. Het blijft onder de tafel. Met als gevolg dat er in veel gesprekken ruis ontstaat. Dat een team bijvoorbeeld heel snel een oplossing zoekt, maar dat er niet samen wordt gereflecteerd of wordt onderzocht wat er mogelijk is. In dergelijke overleggen ontstaat niks nieuws.

Dat is waar Buro AanZet iets aan wil doen. Want als mens hebben we juist behoefte aan zingeving en iets toevoegen*. We worden als mens en medewerker heel blij van een nieuw idee of een frisse gedachte delen.

Hoe maken we een gesprek dat gericht is op vernieuwing?

In 2016/17 volgde Anke de eenjarige Master Crossover Creativity aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Sindsdien integreert ze als antropoloog het muzische in haar werkzaamheden.

“Het muzische intrigeert me omdat ik meen dat we met hulp daarvan ons volledige potentieel kunnen tonen en benutten op de werkvloer. Het muzische zit in ons allemaal en is te koppelen aan de mythe van de muzen.
De muzen stappen op het podium. Zij vertellen, delen, maken en spelen. Daar komt verbeeldingskracht bij kijken. En dat is waardevol in veel organisaties om bij vernieuwing uit te komen.

Een muze inzetten

Met hulp van onze verbeeldingskracht kan iedereen de muzen in zichzelf vaker inzetten. Ik werk daarvoor graag met bijvoorbeeld kunstobjecten, foto’s en gedichten. Als gespreksmaker ‘zet’ ik mensen daar graag toe ‘aan’. Zo kunnen professionals bijdragen aan vernieuwing in hun organisatie. Interesse? Lees dan mijn blogs daarover.

* Filosoof Hannah Arendt spreekt in verband met iets toevoegen of iets nieuws of opnieuw ‘beginnen’. Dat duidt zij door middel van de term nataliteit. Een begrip dat raakt aan ‘geboren worden’. Zij stelt dat we als mens graag bijdragen aan iets nieuws laten ontstaan. Daar kan ik me helemaal in vinden en daar wil ik professionals via mijn werk toe uitnodigen en ‘aanzetten’. Samen stappen we daarmee in het ‘handelen’ wat Arendt in haar werk onderscheidt van ‘arbeiden’ en ‘werken’.

Ik schreef hierover reflecties in korte stukjes op de site van de Werkplaats Muzisch Onderzoek van de HKU.

Op deze site vind je eraan gerelateerde blog berichten.