Organisatie Antropoloog

Vanuit Buro AanZet wordt gewerkt met een muzisch antropologische aanpak en een speciale focus op gespreksvoering. Het is in de interactie tussen professionals dat er iets nieuws kan ontstaan. We halen als mens bijvoorbeeld inspiratie uit een ‘goed’ gesprek. Daar begint organisatievernieuwing.  Daarom is het zaak dat de professionals in de organisatie hun verhalen en ideeën met elkaar delen. Als dat onvoldoende kan, ontstaat er ruis en gedoe in teams. In iedere organisatie is een bepaalde (gespreks)cultuur aanwezig. Door daarop in te zoomen, kan ik bijdragen aan verbetering van werkprocessen. Hoe ik dat zoal doe? Een impressie hiervan lees je hieronder.

Bij Buro AanZet ligt de nadruk op hoe professionals in organisaties met elkaar praten en hoe ze het werk samen doen. Als antropoloog (afgestudeerd in 1998) maak ik daarbij gebruik van participerende observatie en werken met kunst. 

Dat betekent dat ik meedraai in een organisatie en van daaruit ook de mogelijkheid heb om met mensen te praten en hen te observeren. Ik kijk hoe de dingen gedaan worden, hoe er gepraat wordt met elkaar en ik voer zelf ook gesprekken met de professionals. Vanuit mijn antropologische rol krijg ik een insiders kijk op wat er leeft, gezien vanuit de beleving van de direct betrokkenen. Vervolgens zoek ik naar patronen in uitingen en terugkerende gedragingen van de insiders (de medewerkers). Waar zit nog onbenut potentieel om de samenwerking te verbeteren en verandering aan te moedigen? 

Ik benut daarbij kunst. Verbeeldingskracht activeren is behulpzaam. Beelden doen een beroep op ons denken, onze houding, ons voelen en ons handelen. Dan bewegen we van onze linker- naar onze rechterhersenhelft. Dus van het uitspreken van feiten en kennis naar beleving en ervaring. Als we verbeeldingskracht benutten en onze muzische kwaliteiten inzetten binnen professionele gesprekken opent dat de weg naar nieuwe ideeën en oplossingen. Lees hierover meer op de pagina Gespreksmaker

Vervolgens maak ik al snel een vertaalslag naar hoe ik als buitenstaander kijk en leg de brug met de beginvraag vanuit de organisatie. Samen bepalen we de vervolgstappen. Die zijn altijd gericht op een verandering in gang zetten ‘in’ het werk zelf. Geen losstaande hei-sessies maar aan de slag met elkaar op de werkvloer en in vergaderingen. Gewoon door zaken meteen anders te gaan ‘doen’ als ze zich aandienen; dus terwijl er gewerkt wordt. 

Ik beschouw daarbij de medewerkers als mede-onderzoekers die met mij in een actie-onderzoek zijn gestapt. Een voorbeeld? Ik vraag goedkeuring om de vergadering stil te leggen als zich iets voordoet waarin een patroon te zien is van hoe er op niet constructieve wijze met elkaar gepraat wordt. Gezamenlijk duiden we wat er feitelijk gebeurd en analyseren we het patroon gezamenlijk. Iedereen denkt/doet/praat mee. Dan bepalen we de verandering die we daarin wensen. We bedenken gezamenlijk hoe dat aan te pakken. We maken afspraken en vervolgen de vergadering door direct toe te passen wat we met elkaar hebben besloten.

Wil je meer voorbeelden horen? Neem dan contact op.