Organisatie Antropoloog

Vanuit Buro AanZet wordt gewerkt met een muzisch antropologische aanpak en een focus op gespreksvoering. Het is in de interactie tussen professionals dat er iets nieuws kan ontstaan. We halen als mens inspiratie uit een goed gesprek. Daar begint organisatievernieuwing.  Dus is het zaak dat de professionals in de organisatie hun verhalen en ideeën met elkaar delen. Daar is niet altijd ruimte voor. In iedere organisatie is een bepaalde gesprekscultuur aanwezig. Dat heeft met allerlei factoren te maken.

Bij Buro AanZet gaat het altijd over hoe professionals in organisaties met elkaar praten en hoe ze het werk samen doen. Als antropoloog (afgestudeerd in 1998) maak ik daarbij gebruik van participerende observatie en kunst. Dat betekent dat ik meedraai in een organisatie en van daaruit ook de mogelijkheid heb om met mensen te praten en hen te observeren. Ik kijk hoe de dingen gedaan worden, hoe er gepraat wordt en voer zelf ook gesprekken met de professionals. Vanuit mijn antropologische rol krijg ik een insiders kijk op wat er leeft, gezien vanuit de beleving van de direct betrokkenen. Vervolgens zoek ik naar patronen in uitingen en terugkerende gedragingen van de insiders. Ik benut daarbij kunst. Verbeeldingskracht activeren is behulpzaam.

Beelden doen een beroep op ons denken, onze houding, ons voelen en ons handelen. Dan bewegen we van onze linker- naar onze rechterhersenhelft. Dus van het uitspreken van feiten en kennis naar beleving en ervaring. Als we verbeeldingskracht benutten in professionele gesprekken opent dat de weg naar nieuwe ideeën en oplossingen. Lees hierover meer op de pagina Gespreksmaker

Vervolgens maak ik een vertaalslag naar hoe ik als buitenstaander kijk en leg de brug met de beginvraag vanuit de organisatie. Samen bepalen we de vervolgstappen gericht op vernieuwing.