Vernieuwen met verbeeldingskracht

Ook zo’n hekel aan niet inspirerende gesprekken en werkoverleggen waar je werkelijk niets nodig hebt van jouw verbeeldingskracht? In een vergaderzaal zetten we onszelf regelmatig ‘uit’ in plaats van ‘aan’. In veel vergaderingen ontstaat helemaal niets nieuws. Terwijl we als mens juist blij worden van nieuwe dingen bedenken. Wat is daaraan te doen?

 

“Ik geloof dat als we meer ‘verbeelding’ toelaten in ons professionele bestaan, er beweging kan komen in vaste (gespreks)patronen. Op die manier vergaren we broodnodige nieuwe inzichten. Daar zet ik graag toe aan.”

Buro AanZet Anke Tijtsma Hannah Arendt

 

Ont-regelen

In mijn onderzoeksproject voor de Master Crossover Creativity onderzocht ik op welke wijze filosofie en Kunst kan zorgen voor vernieuwing in professionele bijeenkomsten. Door subtiel te ontregelen kan routine in gespreksvoering worden bestreden. Een beetje ont-regeling spreekt de verbeeldingskracht van iedere professionals aan. Of het irrireert en ook dat zorgt voor beweging. Ontregelen kan heel goed met Kunst. Denk aan kunstobjecten in de ruimte brengen of eens een kunstenaar mee laten praten. Ook kan het nog simpeler door een kunstzinnige werkvorm in te zetten. Dan komt er vanzelf beweging in de gesprekscultuur. Als gesprekmaker denk ik graag even met je mee.

Verbeeldingskracht

Verbeeldingskracht zorgt er voor dat we als professionals niet alleen onze feitenkennis bijdragen, maar juist de intelligentie in de andere hersenhelft aanzetten. Creativiteit, inspiratie en nieuwe inzichten volgen dan als vanzelf. Daar gaat ieder mens van ‘aan’.

Daarbij helpt ook de metafoor van het Gesprek als Opvoering. Professionals stappen even in een (vergader)voorstelling; ze mogen zichzelf in en op het spel zetten. Je wordt aangezet en draagt optimaal bij. Dan ontstaan er al improviserend nieuwe inzichten.

Unieke potentieel benutten

Iedere organisatie wil graag dat de professionals hun volledige potentieel benutten en zingeving ervaren. Dat lukt volgens  filosoof Hannah Arendt als we met elkaar ‘handelen’. En dat staat volgens haar naast ‘arbeiden’ (=noodzaak) en ‘werken’ (=nut).

Zij spreekt over professioneel ‘handelen’ als een zingevende activiteit in het publieke domein. Het is in het ‘handelen’ dat we onze unieke stem laten horen. Daar is nog geen routine. In het ‘handelen’ worden we uitgedaagd om samen te creëren en nieuwe gedachten met elkaar te delen. Dat geeft zin en betekenis aan wat we doen. Met hulp van creatieve gespreksvormen is het mogelijk om in allerlei bijeenkomsten in het ‘handelen’ van Hannah Arendt te komen. Dat zet professionals aan tot vernieuwing en zorgt voor inspirerende sessies.

Tagged , , , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *