Over Anke

Anke Tijtsma is cultureel antropoloog en gespreksmaker bij Buro AanZet. Bij complexe organisatie- en/of samenwerkingsvraagstukken benut Anke haar voorliefde voor en kennis van systemisch fenomenologisch werken.

Als blikverruimer zet ik me in voor het ontrafelen en ontsluiten van dat wat waargenomen wil worden in een systeem. Dat doe ik voornamelijk door het stellen van systemische vragen en het begeleiden van organisatie-opstellingen“.

Mijn belangrijkste motivatie om organisatie-processen te ondersteunen zit in het feit dat het ruimte oplevert voor het benutten van het (onbewuste) potentieel van professionals. Ik word blij van het aanboren van de beschikbare ‘tacit knowledge’ van mensen in organisaties. Waar ik in geloof? Alles is er al; het behoeft slechts aanmoediging om in beeld te komen.

Als kunstenaar zet ik mensen aan om wat onbewust meespeelt en uit beeld lijkt, weer (voor) waar te nemen.

Ik prikkel de vernieuwingskracht door te spelen met een onderzoekende houding en samen met professionals te reflecteren.  O.a. in de Leerwerkplaats Systemisch Onderzoeken 2023. Daarmee voed ik gelijktijdig de proces- en resultaatbewustheid die nodig is voor het boeken van vooruitgang. Als bijvangst stijgt de vitaliteit van de professionals in organisaties; hun waardevolle kennis en potentieel wordt weer benut. Daar doe ik het voor.                                                                                                                                          

Anke benut graag de inzet van de menselijke verbeeldingskracht en is bovenal geïnteresseerd in gesprekscultuur en het domein van transities en transformaties. In haar werk als organisatie-antropoloog maakt ze gebruik van fenomenologische waarnemingstechnieken en kunst om de vernieuwingskracht in ieder mens aan te zetten. Anke benut daarvoor haar systemische blik en werkt met participerende observatie. Ze zet professionals aan tot reflectie en begeleidt graag dialogen en ondersteunt bij conflicten. Met hulp van haar systemische voelsprieten raakt ze graag het onbenutte potentieel in een professinal of team/organisatie aan voor beweging en verandering.

Met haar (inter)nationale werkervaring (Bolivia, Nicaragua, China en Botswana) en haar jarenlange verantwoordelijkheid als lobbyist en directeur-bestuurder (2011-2016) van Stichting Wemos garandeert ze adequate inleving en aansluiting bij lopende processen in organisaties. Anke werkt bij voorkeur in de publieke sector. Van januari 2000 tot januari 2003 werkte ze oa. bij de UNHCR en de Wereld Gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties vanuit Genève.

Anke studeerde in 1998 als medisch-antropoloog af aan de Universiteit Utrecht en werkte daarna een groot aantal jaren bij niet-gouvernementele organisaties in het buitenland (Botswana, Nicaragua, Bolivia, China) aan mondiale thema’s gerelateerd aan gezondheid.

Haar para-medische achtergrond in Voeding & Diëtetiek (Hanzehogeschool Groningen 1990-1995) zorgt nog altijd voor een voorliefde voor werken in en met de gezondheidssector. Binnen haar opstellingenwerk is Anke gefascineerd door de systemische functie die symptomen en ziekte kunnen hebben voor mensen.

Als keramist exposeert ze graag met vrij werk (beelden en objecten); al werkt ze ook in opdracht. Haar autonome werk als keramist en haar recente masterstudie Crossover Creativity aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (2016/17) zorgen voor een muzische aanpak in al haar werkzaamheden. Het woord muzisch is afgeleid van de mythe van de muzen en staat voor de kunstzinnige gedragingen van het spelen, het maken, het vertellen en het delen. Anke wakkert dit graag aan.

Anke is opgegroeid in het noorden van Friesland en woont momenteel met haar partner en twee dochters in Leusden.

Ze wordt blij van het schrijven van opiniestukken en recensies en is tevens actief op social media.


Twitter


Linkedin


Keramiek


Over Buro AanZet


Contact